Specjalista ds. inżynieryjno-technicznych
Miejsce pracy:
Tylicz
Obszar:
Badania i rozwój, Inna
Doświadczenie:
Brak doświadczenia
Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę
Oferta ważna do:
2022-12-25
HeaderIcon
Ogólne informacje o firmie

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy poszukuje specjalistę lub absolwenta do zasilenia zespołu prowadzącego działalność badawczą, wdrożeniową, rozwojową i edukacyjno-szkoleniową w szerokim zakresie infrastruktury technicznej, technicznych środków produkcji rolniczej na przyrodniczo cennych terenach Karpat Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem technologii sanitacji ściekowo-nawozowej oraz sozologii wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa opartego na gospodarstwach organicznych (tzw. ekologicznych). Miejsce pracy - Górskie Centrum Badań, Wdrożeń i Edukacji w Tyliczu: http://www.iteptylicz.edu.pl/

Główne zadania

• udział w badaniach terenowych,
• twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych i rozwojowych w zespole,
• upowszechnianie wyników badań naukowych i rozwojowych poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym,
• wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
• podnoszenie kwalifikacji, podejmowanie starań o uzyskiwanie wyższych stopni i tytułów naukowych,
• udział w realizacji ekspertyz wykonywanych na potrzeby gospodarki narodowej,
• uczestniczenie w pracach organizacyjnych macierzystego Zakładu i Instytutu.

Oferujemy

• przyjazną atmosferę pracy,
• środowisko pracy z wysokimi standardami etycznymi,
• możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji naukowo-badawczej,
• możliwość rozwoju i realizowania swoich pasji naukowych,
• stabilne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę (poprzedzone okresem próbnym),
• motywacyjny system wynagrodzeń,
• telefon służbowy i możliwość korzystania z samochodu służbowego,
• bezpłatne miejsca parkingowe dla pracowników.

Warunki zatrudnienia

Umowa o pracę

Poszukujemy osób

Wymagane kwalifikacje
• posiadanie wykształcenia wyższego II stopnia (rolnictwo i technika rolnicza, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna i gospodarka wodna lub inne pokrewne),
• znajomość języka angielskiego - co najmniej na poziomie B2,
• umiejętność biegłej obsługi programów z pakietu MS Office,
• umiejętność obsługi programów do statystycznej obróbki wyników badań,
• prawo jazdy kategorii B lub możliwość jego uzyskania oraz brak przeciwwskazań do zaliczenia badań psychotechnicznych do kierowania samochodem służbowym.

Dodatkowe oczekiwania
• gotowość do podjęcia pełnoetatowej pracy stacjonarnej w Tyliczu,
• predyspozycje do pracy naukowej,
• doświadczenie w prowadzeniu badań polowych,
• doświadczenie w projektach i badaniach naukowych lub wdrożeniowych,
• doświadczenie publikacyjne.

Klauzula poufności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne
• CV,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres itepkrak@itp.edu.pl podając w tytule kod: Tylicz.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

Lista pracodawców